Στην ιστοσελίδα Observatory of economic complexity μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλες τις χώρες του κόσμου: προϊόντα που εισάγουν και εξάγουν, ΑΕΠ κλπ. Ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει σε οικονομικές πληροφορίες ανά χώρα ή/και προϊόν πηγαίνοντας στην αναζήτηση (μεγεθυντικός φακός).

Ο ιστότοπος αποτελεί μια ηλεκτρονική πηγή πληροφοριών για το διεθνές εμπόριο και τους οικονομικούς δείκτες τους οποίους παρουσιάζει με απεικονίσεις κα γραφήματα χωρών και προϊόντων.