Το Διεθνές Επιμελητήριο (ICC Hels) μάς ενημερώνει για Συμπληρωματικές Ρήτρες περί Ανωτέρας Βίας και Απρόβλεπτης Μεταβολής Συνθηκών.

Τη σημαντική αυτή ενημέρωση μπορείτε να τη διαβάσετε πατώνας εδώ