Το Γραφείο ΟΙκονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Σιγκαπούρη μάς ενηρώνει για το εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ με τη Σιγκαπούρη και τις χώρες ASEAN γενικότερα.

Για να βιαβάσετε το πλήρες κείμενο, παρακαλούμε πατήστε εδώ.