Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Πεκίνο μάς ενημερώνει για τις εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα παρέχοντας πολύ χρήσιμες πληροφορίες.

Για να ενημερωθείτε σχετικά, μπορείτε να διαβάσετε τον ενημερωμένο επιχειρηματικό οδηγό πατώντας  εδώ.