Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Μόσχα μάς ενημερώνει για την Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Σήμανση των Προϊόντων (είτε αυτά παράγονται εγχώρια είτε είναι εισαγόμενα).

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: 

Με βάση τα διατάγματα αρ.235 (24.03.2016) και αρ.787-ρ (11.08.2016), η ρωσική κυβέρνηση εκκίνησε την πιλοτική διαδικασία εισαγωγής του Εθνικού Ψηφιακού Συστήματος Παρακολούθησης και Ανίχνευσης Προϊόντων.

Πρόκειται για την υποχρεωτική και ομοιογενή ηλεκτρονική σήμανση εγχωρίως παραγόμενων ή εισαγόμενων προϊόντων που άρχισε το 2019 και θα ολοκληρωθεί το 2024. (https://chestnyznak.ru/en/)

Για να διαβάσετε ολόκληρο το ενημερωτικό κείμενο στην ελληνική γλώσσα, παρακαλούμε πατήστε εδώ