Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Τόκυο μάς ενημερώνει για τα εξής:

Η ΕΕ και η Ιαπωνία έχουν συνάψει συμφωνία ισοτιμίας πιστοποιήσεων για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας φυτικής προέλευσης, με βάση την οποία αναγνωρίζονται οι πιστοποιήσεις των αναγνωρισμένων στην ΕΕ και κατά συνέπεια και στην Ελλάδα οργανισμών πιστοποίησης. Η συμφωνία αυτή δεν καλύπτει τα ζωικής προέλευσης προϊόντα.

Από τις 16 Ιουλίου τ.ε., η Ιαπωνία επεκτείνει την υποχρέωση επισύναψης του ιαπωνικού σήματος πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας JAS (Japanese Agricultural Standard) και για τα ζωικής προέλευσης προϊόντα. Όμως, τα προϊόντα ζωικής προέλευσης δεν καλύπτονται από τη συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας και επομένως δεν ισχύουν οι ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις.

Ως αποτέλεσμα, στο εξής τα ευρωπαϊκά προϊόντα ζωικής προέλευσης καθώς και τα επεξεργασμένα προϊόντα (ζωικής ή/και φυτικής προέλευσης) που το 95% ή περισσότερο των συστατικών τους είναι βιολογικά, θα μπορούν να διατίθενται στην ιαπωνική αγορά ως βιολογικά και να φέρουν το υποχρεωτικό ιαπωνικό σήμα JAS, μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένους σύμφωνα με το ιαπωνικό σύστημα JAS οργανισμούς πιστοποίησης. Παραθέτουμε τον σχετικό σύνδεσμο όπου είναι δημοσιευμένη η λίστα των αναγνωρισμένων οργανισμών πιστοποίησης (JAS Certification Bodies):

https://www.maff.go.jp/e/policies/standard/specific/organic_JAS.html#List%20of%20Organic%20CBs

Σε περιπτώσεις χωρών (ΗΠΑ, Καναδάς, Ελβετία, Αυστραλία) όπου υπάρχει συμφωνία ισοτιμίας πιστοποιήσεων για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας ζωικής προέλευσης με την Ιαπωνία, τα προϊόντα ζωικής προέλευσης θα μπορούν να διατίθενται ως βιολογικά και να φέρουν το σήμα JAS, αν διατίθενται από εγκεκριμένους εισαγωγείς βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με το ιαπωνικό σύστημα πιστοποίησης. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τα ευρωπαϊκά προϊόντα, καθότι δεν έχει συναφθεί ακόμη συμφωνία ισοτιμίας πιστοποιήσεων για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας ζωικής προέλευσης μεταξύ ΕΕ-Ιαπωνίας. Κάτι τέτοιο αναμένεται από 1/1/2021, όπου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός για τα βιολογικά προϊόντα.

Υπενθυμίζουμε ότι εξαιρούνται από το σύστημα JAS τα οινοπνευματώδη (π.χ. οίνοι) και το μέλι, που ενδιαφέρουν τη χώρα μας.