Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μάς ενημερώνει για την έρευνα αγοράς στον κλάδο των αλκκολούχων ποτών στο Ισραήλ.

Εκτός από τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην έρευνα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά καθώς επίσης και για τις προοπτικές εξαγωγής των ελληνικών προϊόντων στην αγορά του Ισραήλ.

Για να διαβάσετε τη σχετική έρευνα αγοράς, παρακαλούμε πατήστε εδώ. 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Τελ Αβίβ

          Διαδικτυακή Πύλη Agora του ΥΠΕΞ