Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Σεούλ μάς ενημερώνει για τον αναλυτικό επιχειρηματικό οδηγό Νοτίου Κορέας 2020 με ιδιαίτερη έμφαση σε προϊόντα και υπηρεσίες ελληνικών συμφερόντων.

Για να διαβάσετε τον Οδηγό παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στη Σεούλ

          Διαιδικτυακή Πύλη του ΥΠΕΞ Agora