Φυτοϋγειονομική Πιστοποίηση για την εξαγωγή νωπών καρπών ακτινιδίων κατά την επικείμενη εξαγωγική περίοδο 2022-2023, Α) Στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας Β) στο Βασίλειο της Ταϊλάνδης και Γ) στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (Νότια Κορέα) –


Ενημέρωση ενδιαφερομένων εξαγωγέων - Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων 31η Μάϊου 2022.


Όπως μάς ενημερώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Δ/νση Γεωργίας - Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής - Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)  η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την φυτοϋγειονομική πιστοποίηση των εξαγωγέων που προτίθενται να εξάγουν νωπούς καρπούς ακτινιδίων: α) στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (Υ.Α. 5540/149383-2020 (Β’2396), β) στο Βασίλειο της Ταϊλάνδης (Υ.Α.5539/149381-2020 (Β’2373), και γ) στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (Ν. Κορέας-Υ.Α. 5543/149527-2020 (Β’ 2372) κατά την επικείμενη εξαγωγική περίοδο 2022-2023, είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες Υ.Α. όπως αναφέρονται παραπάνω, η 31η Μαΐου 2022.

Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία της φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης (αίτηση-έλεγχος κ.α.) επαναλαμβάνεται κάθε έτος και είναι ξεχωριστή για κάθε μία από τις παραπάνω χώρες. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά της, υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες