Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας μας στη Μόσχα, αποστέλλει παρουσίαση αναφορικά με επενδυτικά προγράμματα και χρηματοδοτικό πλαίσιο των στεγαστικών προγραμμάτων της Κιργιζίας.