Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Κάϊρο μάς ενημερώνει για τα νέο μέτρο της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου (CBE)  σχετικά με την έκδοση Πιστωτικών Επιστολών (L/C) για εισαγωγές στην Αίγυπτο. Κοινοποιείται εσωτερική εγκύκλιος προς τις εγχώριες τράπεζες που τις υποχρεώνει να μην εκδίδουν L/C χωρίς προηγούμενη έγκριση της για 12 κατηγορίες αγαθών.

Για να διαβάσετε την εγκύκλιο και να δείτε τις κατηγορίες προϊόντων παρακαλούμε πατήστε εδώ.