Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Λευκωσίας ενημερώνει για τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης για την Οικονομία της Κύπρου και τις εξελίξεις στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Κύπρου για το 2022.