Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι ενημερώνει για την Ετήσια Οικονομική Έκθεση σχετικά με το έτος 2022 και την ανάπτυξη των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας - Γαλλίας.