Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Βερολίνο αναρτά έρευνα / ανάλυση του Γραφείου για τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) στη Γερμανία.