Δείτε την ‘’ ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ, Η ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΥΡΙΩΝ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΥΡΙΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.’’