Έρευνα αγοράς για τα εισαγόμενα καλλυντικά και πτις προοπτικές ανάπτυξής τους στην Κύπρο παροουσιάζει το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο.

Στο κέιμενο αναφέρονται οι Ελληνικές εταιρείες καλλυντικών που εξάγπυν ήδη στην Κύπρο, ενδιαφέροντα συμπεράσματα που απορρέουν από την έρευνα καθώς και λίστες με εταιρείες εισαγωγείς καθώς και καταστήματα και αλυσίδες καταστημάτων πώλησης καλλυντικών προϊόντων στην Κϋπρο.

Για να διαβάστε το σύνολικό κείμενο της έρευνας αγοράς, παρακαλούμε πατήστε εδώ