Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Λισσαβώνα μάς αποστέλλουν επιχειρηματικό οδηγό με διάφορες πληρφορίες για την Ποτρογαλία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πατήσουν εδώ για να διαβάσουν το κείμενο.