Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Λισσαβώνα μάς ενημερώνει για την αγορά σαλιγκαριών στην Πορτογαλία.

Στη συνοπτική έκθεση περιλαμβάνονται στοιχεία για τις χώρες τις οποίες προμηθεύει η Πορτογαλία, τις χώρες από τις οποίες εισάγει καθώς επίσης και άλλα στοιχεία σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν.

 

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ.