Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Χάγη, βασιζόμενο σε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, μάς ενημερώνει για τις εισαγωγές - εξαγωγές αγαθών Ελλάδας - Ολλανδίας για το 2018.

Για να δείτε αναλυτικά τους πίνακες και τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, παρακαλούμε πατήστε εδώ