Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βουκουρέστι μάς ενημερώνει για το διμερές εμπορικό ισοζύγιο των δύο χωρών το 2018. Κατά το προηγούμενο έτος, όπως προκύπτει, αυξήθηκαν σημαντικά οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τη Ρουμανία.

Για να δείτε αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία, παρακαλούμε πατήστε εδώ.