Το Γραφείο Οικονονικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας (Ο.Ε.Υ.) στο Λονδίνο μάς ενημερώνει για τον κλάδο τροφίμων - ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και για τις προοπικές συνεργασίας υπό τις υπάρχουσες συνθήκες.

Για λεπτομέρειες μπορείτε να πατήσετε  εδώ.