Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Παρίσι μάς αποστέλλει έρευνα αγοράς την οποία έχουν εκπονήσει για τη γαλλική αγορά μελιού.

Η έρευνα περιλαμβάνει στοιχεία για την εγχώρια παραγωγή και τις εξαγωγές μελιού από τη Γαλλία, την κατανάλωση, τις εισαγωγές που πραγματοποιεί η χώρα (ανταγωνισμός), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής μελισσοκομικών προϊόντων.

Για το αναλυτικό κείμενο της συγκεκριμένης έρευνας αγοράς παρακλούμε πατήστε εδώ