Για απόπειρες εξαπάτησης Ελλήνων ιδιωτών και επιχειρηματιών μάς ενημερώνει το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο. 

Όπως αναφέρεται:" Με αυξανόμενη συχνότητα περιέρχονται σε γνώση του Γραφείου μας περιπτώσεις απόπειρας
εξαπάτησης πολιτών και επιχειρήσεων από πρόσωπα με φερόμενη έδρα το Ηνωμένο
Βασίλειο. Οι περιπτώσεις οι οποίες πρόσφατα μας γνωστοποιήθηκαν μπορούν να ενταχθούν
στις παρακάτω γενικές κατηγορίες:

1. Κατάχρηση ή χρήση παρεμφερούς επωνυμίας με αυτήν κάποιας νόμιμα λειτουργούσας
επιχείρησης

2. Προσέγγιση στο πλαίσιο εμπορικής έκθεσης

 

3. Επενδυτικές προτάσεις υψηλού κινδύνου"

Για να διαβάσετε αναλυτικά το κείμενο και να γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά πιθανών περιπτώσεων απάτης και πώς πρέπει να κινηθείτε σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε πατήστε εδώ