Διοργάνωση ψηφιακής εκδήλωσης-δράσης επιχειρηματικής δικτύωσης ελληνικών και γερμανικών εταιρειών, 2-5 Ιουνίου 2020

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βερολίνο σε συνεργασία με το Ελληνο-Γερμανικό  Επιμελητήριο διοργανώνουν ψηφιακή εκδήλωση - δράση Επιχειρηματικής Δικτύωσης Ελληνικών και Γερμανικών Εταριρειών από 2 έως 5 Ιουνίου 2020.

Για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης και για τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων υπαλλήλων, μπορείτε να πατήσετε εδώ.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στο Βερολίνο

          Ελληνο - Γερμανικό Επιμελητήριο