Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, 02 Ιουλίου η διαδικτυακή συνάντηση (webinar) που συνδιοργάνωσαν το ΕΒΕΑ με τη Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα την παρουσίαση του κλάδου τροφίμων - ποτών και τις επιπτώσεις της πανδημίας σε αυτόν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία.

Για να δείτε αναλυτικά τις παρουσιάσεις που έγιναν από τους αντίστοιχους επικεφαλής των Γραφείων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων:

για το Ηνωμένο Βασίλειο, παρακαλούμε πατήστε εδώ

για τη Γαλλία, παρακαλούμε πατήστε εδώ

για την Ιταλία, παρακαλούμε πατήστε εδώ

για την Πορτογαλία, παρακαλούμε πατήστε εδώ