Διαδικασίες και Προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μ. Βρετανία προϊόντων προέλευσης Ε.Ε. μετά την 01/01/2021 - Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Λονδίνο

Όπως μάς ενημερώνει το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο, "οι διαδικασίες εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021 θα αναπτυχθούν σε τρία στάδια από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 1η Ιουλίου.

Εξαγγέλθηκαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της χώρας εν όψει της εξόδου της από την ΕΕ με το πέρας της μεταβατικής περιόδου την 31/12/2020 και θα εφαρμοσθούν εάν η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν συνοδευτεί από νέα μελλοντική συμφωνία που ενδεχομένως θα ρυθμίζει πολλές από τις εξαγγελθείσες διαδικασίες και προϋποθέσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΒ με διαφορετικό τρόπο.

Οι εν θέματι διαδικασίες δεν είναι εξαντλητικές, στο μέτρο που αφήνουν κενά, τα οποία πρέπει να καλυφθούν με συμπληρωματικές ρυθμίσεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους".

 

Για να διαβάσετε την αναλυτική ενημέρωση, παρακαλούμε πατήστε εδώ.