Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο μάς ενημερώνει για τη νέα στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου κατά της παχυσαρκίας και τις πιθανές επιπτώσεις στις ελληνικές εξαγωγές τροφίμων και ποτών.

Για να διαβάσετε το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στο Λονδίνο

          Διαδικτυακή Πύλη Agora του ΥΠΕΞ