Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στις Βρυξέλλες μάς ενημερώνει για την Ετήσια Έκθεση για την οικονομία του Βελγίου και των Διμερών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων της Ελλάδας με το Βέλγιο. 

Για να διαβάσετε την Έκθεση, παρακαλο΄με πατήστε εδώ.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στις Βρυξέλλες

          Διαδικτυακή Πύλη Agora του ΥΠΕΞ