Το Γραφείο Οκονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Βιέννη μάς αποστέλλει την Ετήσια Έκθεση που έχουν συντάξει για το 2019. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται ενδιαφέροντα στοιχεία για την αγορά της Αυστρίας και για τις προοπτικές συγκεκριμένων προϊόντων να διεισδύσουν στην αυστριακή αγορά.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης για την Αγορά της Αυστρίας, παρακαλούμε πατήστε εδώ