Σήμανση στο Η.Β. των τροφίμων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο μάς ενημερώνει για τις αλλαγές και τι πρόκειται να ισχύσει σχετικά με τη σήμανση των τροφίμων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021.

Για να διαβάσετε τις σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε πατήστε εδώ.