Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Μαδρίτη μάς ενημερώνει:

α) για την Έρευνα Αγοράς στον Κλάδο Φρούτων Λαχανικών στην Ισπανία

β) για την Κλαδική Μελέτη για το Ακτινίδιο στην Ισπανία

 

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την Έρευνα παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την Κλαδική Μελέτη παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στη Μαδρίτη

          Διαδικτυακή Πύλη Agora του ΥΠΕΞ