Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βερολίνο μάς ενημερώνει για έρυνα αγοράς την οποία εκπόνησαν στον κλάδο των φρούτων στη Γερμανία.

Για να διαβάστε τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και τις καταναλωτικές συνήθειες της τοπικής αγοράς, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Πηγή: Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βερολίνoo

          Διαδικτυακή Πϋλη του ΥΠΕΞ Agora