Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο μάς ενημερώνει για τα εξής:

 

Σήμανση και Εμπορία των εισαγόμενων από την Ε.Ε. βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών στο Η.Β. και την Μεγάλη Βρετανία, μετά την 1/1/2021

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο με ό,τι ισχύει έως τώρα παρακαλούμε πατήστε εδώ

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση η  εν λόγω ανακοίνωση τελεί υπό διαρκή επικαιροποίηση. Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να επισκέπτονται συχνά τη διαδικτυακή της έκδοση για την επιβεβαίωση των θεμάτων ενδιαφέροντός τους.

 

Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί χημικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK REACH) από την 1/1/2021

Για να διαβάσετε το σχετικό κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ.  

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στο Λονδίνο

          Διαιδικτυακή Πύλη του ΥΠΕΞ Agora