Το Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στις Βρυξέλλες μάς ενημερώνει για τον Επιχειρηματικό Οδηγό για το Βέλγιο που συντάχθηκε τον Νοέμβριο του 2020 και περιέχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις / εταιρείες που ενδιαφέρονται για την αγορά του Βελγίου.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τον Επιχειρηματικό Οδηγό, παρακαολύμε πατήστε εδώ.