Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βελιγράδι μάς ενημερώει ότι η  σερβική Κυβέρνηση εξέδωσε απόφαση με την οποία καθορίζει την κατανομή των ποσοστώσεων για την εισαγωγή 2,5 εκατομμυρίων λίτρων οίνου (wine quotas) από την ΕΕ με προτιμησιακή τιμή.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα.

Το έτος εμπορίας κατά το οποίο κατανέμονται οι ποσοστώσεις αναφέρεται στην περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 21 Δεκεμβρίου.

Η κατανομή των ποσοστώσεων εισαγωγής οίνου θα περιλαμβάνει μια μέθοδο βασισμένη στη χρονολογική σειρά των τελωνειακών διασαφήσεων (αρχή της προτεραιότητας, first come first served).

Η ετήσια ποσόστωση περιλαμβάνει τριμηνιαίες ποσοστώσεις 625.000 λίτρων και οι αχρησιμοποίητες ποσότητες εντός ενός τριμήνου προστίθενται στις επιτρεπόμενες ποσότητες εισαγωγής για το επόμενο τρίμηνο.

Το μέγιστο ποσό που μπορεί να εισάγει μια επιχείρηση σε κάθε ένα από τα τρία πρώτα τρίμηνα είναι το 15% της τριμηνιαίας ποσόστωσης, δηλαδή 93.750 λίτρα.

Εάν μια επιχειρηματική οντότητα εισάγει λιγότερο από αυτό το 15%, το υπόλοιπο ποσό προστίθεται στην επιτρεπόμενη ποσότητα για το επόμενο τρίμηνο.