Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Κίεβο μάς ενημερώνει ότι "Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ουκρανικών Αγροτικών Επιχειρήσεων (UCAB), παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, το 2020 σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 13% στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Πράγματι, η αξία των εισαγόμενων προϊόντων της κατηγορίας αυτής ανήλθε στα 6,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ, από 5,7 δισ. δολάρια το 2019.

Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό των εξαγόμενων από την Ουκρανία αγροτικών προϊόντων και τροφίμων ως μέρος του συνόλου των εξαγωγών της χώρας, από το 44,3% το 2019, στο 45% το 2020.

Περαιτέρω, σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Τελωνειακής Υπηρεσίας της Ουκρανίας, το 2020 σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις εισαγωγές τυριών και λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων στη χώρα. Ειδικότερα, οι εισαγωγές τυριών διπλασιάστηκαν τόσο κατά ποσότητα (από 23.700 σε 46.700 τόνους), όσο και κατά αξία (από 108,9 σε 210,5 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), σε σχέση με το 2019.

Αντίστοιχα, σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στις εισαγωγές και των λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων για τη χρονιά που μόλις έφυγε : α) στο βούτυρο σημειώθηκε τριπλασιασμός κατά ποσότητα (έφτασε τους 10.000 τόνους το 2020) και άνοδος 2,5 φορές κατά αξία (στα 40,6 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το 2020), β) στο γάλα και την κρέμα οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,6 φορές σε όρους ποσότητας και κατά 3,3 φορές σε όρους αξίας και ανήλθαν στους 12.900 τόνους και τα 11,6 εκατ. δολάρια ΗΠΑ αντίστοιχα.

Αντίθετα, οι εξαγωγές των ανωτέρω προϊόντων από την Ουκρανία σημείωσαν αξιοσημείωτη πτώση. Συγκεκριμένα, καθοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές τυριών (πτώση 11,3% στην ποσότητα, στους 6.300 τόνους το 2020 και 8,9% στην αξία, στα 24,4 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το 2020), βουτύρου (πτώση 38,6% στην ποσότητα, στους 11.200 τόνους το 2020 και 36,8% στην αξία, στα 48,7 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το 2020) καθώς και γάλακτος και κρέμας (πτώση 25% στην ποσότητα, στους 18.600 τόνους το 2020 και 21,6% στην αξία, στα 12 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το 2020).