Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Χάγη μάς ενημερώνει για την έρευνα αγοράς που διεξήγαγε για τον Κλάδο Οπωροκηπευτικών Προϊόντων στην Ολλανδία.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας σρη Χάγη

          Διαδικτυακή Πύλη του ΥΠΕΞ Agora