Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Μαδρίτη μάς ενημερώνει για την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου για την Ισπανία.

Για να διαβάσετε την Έκθεση παρακαλούμε πατήστε εδώ.