Το Γραφείο ΟΙκονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της  Ελλάδας στο Βελιγράδι μάς κοινοποιεί λίστα δικηγορικών γραφείων, φοροτεχνικών  και εκτελωνιστών στη Σερβία τα οποία συνεργάζονται με ελληνικές επιχειρήσεις.

Για να δείτε τη λίστα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.