Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βερολίνο μάς ενημερώνει για διάφορες χρήσιμες επαφές / διευθύνσεις στη Γερμανία για τους Έλληνες επιχειρηματίες.

Για να δείτε τις σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε πατήστε εδώ