Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Μαδρίτη μάς ενημερώνει για την Έρευνα Αγοράς στον κλάδο των ΦΡούτων και των Λαχανικών στην Ισπανία.

Για να διαβάσετε τις λεπτομερείς και χρήσιμες πληροφορίες της έρευνας, παρακαλούμε πατήστε εδώ.