Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στα Σκόπια μάς ενημερώνει για την προκήρυξη Διεθνών Διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία.

Για να δείτε αναλυτικά τους διαγωνισμούς και να πληροφορηθείτε περαιτέρω για καθένα από αυτούς παρακαλούμε πατήστε εδώ.