Για το εμπόριο του Ηνωμένου Βασιλείου το 2021 και τη θέση της Ελλάδας καθώς επίσης και για τις διαφαινόμενες συνέπειες στο εμπόριο από την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση μάς ενημερώνει με σχετική έκθεση το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο Λονδίνο.

Για να διαβάσετε το σχετικό κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ.