Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Μαδρίτη μάς ενημερώνει για τον επικαιροποιημένο επιχειρηματικό οδηγό 2022 για την Ισπανία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες εδώ