Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στις Βρυξέλλες μάς ενημερώνει για τα ακόλουθα:

  • Εξωτερικό Εμπόριο Βελγίου (για λεπτομέρειες εδώ
  • Διμερείς Σχέσεις Βελγίου με την Ελλάδα (για λεπτομέρειες εδώ