Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο μάς ενημερώνει για την παράταση ως τις 30 Ιουνίου 2024 μέτρων διασφάλισης που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο ορισμένων προϊόντων χάλυβα.

Για να διαβάσετε την ενημέρωση του Γραφείιου Ο.Ε.Υ. εδώ

Η απόφαση, στην οποία περιλαμβάνεται η τριμηνιαία δασμολογική ποσόστωση που έχει παραχωρηθεί στην ΕΕ, είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/publications/steel-safeguard-reconsideration-the-secretary-of-states-proposed-approach

Όλες οι σχετικές ανακοινώσεις περιλαμβάνονται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/publications/trade-remedies-notices-tariff-rate-quotas-on-steel-goods