Συμβουλές

ΛΙΒΑΝΟΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΛΙΒΑΝΟΥ / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βηρυτού

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Βηρυτό ενημερώνει για την Ετήσα Έκθεση σχετικά με την Οικονομία του Λιβάνου και την Ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου.

KINA: Μελέτη Κέντρου Επιχειρήσεων Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πεκίνο, σχετικά με τις Πωλήσεις μέσω Διασυνοριακού Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κίνα / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πεκίνου

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενημερώνει για τα ακόλουθα: "Η δημοφιλία των ψηφιακών τεχνολογιών και των διαύλων ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, οι δίαυλοι διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελούν ενδιαφέροντα εργαλεία, τόσο για την επίτευξη αρχικής εισόδου στην κινεζική αγορά, όσο και για την άντληση πληροφοριών ανατροφοδότησης (feedback) από τους Κινέζους καταναλωτές. Η ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου οφείλεται στην εφαρμογή μιας σειράς πολιτικών που επιτρέπουν και στηρίζουν τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές αγαθών, χωρίς την ανάγκη ολοκλήρωσης των υψηλού κόστους και χρονοβόρων διαδικασιών καταχώρισης των προϊόντων ή/και ενδεχόμενων εργαστηριακών δοκιμών, αλλά και χωρίς την ανάγκη τροποποίησης της συσκευασίας των προϊόντων. Σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλλαν, επίσης, στην ανάπτυξη του τομέα ήταν η αποτελεσματικότητα των κινεζικών υπηρεσιών διαχείρισης εμπορευματικών μεταφορών και κατ’ οίκον διανομής αγαθών, αλλά και η δυνατότητα εστίασης σε διαφορετικές ομάδες-στόχους, εντός της ίδιας πλατφόρμας διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει την πώληση ενός προϊόντος στην Κίνα με μικρότερο ύψος αρχικής επένδυσης και με χαμηλότερο επίπεδο δέσμευσης. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται ο αριθμός των περίπλοκων απαιτήσεων που καλούνται να ικανοποιήσουν οι επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τις προσπάθειες εισόδου τους στην κινεζική αγορά. Οι αναγνωρισμένες κινεζικές πλατφόρμες διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και διάφορες εταιρείες παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικού συμβούλου, προσφέρουν διάφορες λύσεις και μοντέλα για τις αλλοδαπές εταιρείες, όπως:

Ίδρυση ηλεκτρονικών «Επώνυμων Καταστημάτων» («Flagship Stores») από τις ίδιες τις εταιρείες ή από τους εγκεκριμένους αντιπροσώπους τους.
Διάθεση των προϊόντων τους μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων τρίτων, οι οποίοι προσφέρουν συναφή προϊόντα διάφορων επιχειρήσεων στους Κινέζους καταναλωτές.
Πραγματοποίηση απευθείας πωλήσεων αγαθών σε μια πλατφόρμα διασυνοριακού εμπορίου, η οποία, εν συνεχεία, προβαίνει ανεξάρτητα σε τιμολόγηση των προϊόντων και στην χάραξη συναφών στρατηγικών προώθησης.
Η συνημμένη Μελέτη περιγράφει όλα τα ανωτέρω μοντέλα, καθώς επίσης και τις αντίστοιχες δυνατότητες που παρέχονται σε επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο για να δημιουργήσουν, αλλά και για να αναπτύξουν τα δικά τους καταστήματα διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική περιγραφή της κινεζικής αγοράς διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου παρουσιάζονται οι βασικότερες διαφορές του με το γενικό εμπόριο και με το παραδοσιακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης, παρουσιάζονται αριθμητικά δεδομένα που αφορούν στις πωλήσεις και στα μερίδια αγοράς μεγάλων πλατφορμών διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου ενώ, παράλληλα, εξετάζεται το συναφές νομικό περιβάλλον, όσον αφορά στην φορολογία και στην νομική εκπροσώπηση των επιχειρήσεων.

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου της Κίνας, ήτοι τις: «Tmall Global», «JD worldwide», «Kaola», «Xiaohongshu» και «WeChat». Επίσης παρουσιάζονται ορισμένες απόψεις σχετικά με τις δυνατότητες πραγματοποίησης πωλήσεων μέσω ιδιόκτητων δικτυακών τόπων, έναντι μέσω των ανωτέρω πλατφορμών.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη περιγραφή των πιο κοινών τρόπων και εργαλείων λειτουργίας και ανάπτυξης καταστημάτων διασυνοριακού εμπορίου στην Κίνα, με ιδιαίτερη έμφαση στα εργαλεία marketing, στην εξυπηρέτηση των πελατών, στην διαχείριση των εμπορευματικών μεταφορών και στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Την μελέτη συμπληρώνουν τέσσερις (4) περιπτωσιολογικές μελέτες (case study), οι οποίες αφορούν στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικού συμβούλου «Digiant Global», «Adiacent International», «Horsten International», «RedFern Digital». Οι ως άνω μελέτες προέκυψαν μέσω προσωπικών συνεντεύξεων και παρέχουν εσωτερική πληροφόρηση αλλά και συμβουλές για τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τα λάθη που ενδεχομένως απασχολήσουν τις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τις προσπάθειες εισόδου τους τους στην κινεζική αγορά. Επίσης, παρουσιάζονται τα τυπικά βήματα και τα δεδομένα που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν, κατά την είσοδο των επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά μέσω διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και κατά την διαμόρφωση της αναπτυξιακής τους στρατηγικής.

Τέλος, η Μελέτη περιλαμβάνει ανεπίσημη μετάφραση του «Θετικού Καταλόγου Διασυνοριακού Ηλεκτρονικού Εμπορίου», ο οποίος παρουσιάζει αναλυτικά τα 1.476 αγαθά που επιτρέπεται να εισαχθούν στην Κίνα μέσω διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου (ο Πίνακας ενημερώθηκε στο τέλος 2022)".

ΙΝΔΙΑ: 11η Διεθνής Έκθεση Κλωστοϋφαντουργικών Μηχανημάτων

Η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα ενημερώνει ότι στο IEML, Greater Noida, Ινδία από τις 8 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 11η Διεθνής Έκθεση Κλωστοϋφαντουργικών Μηχανημάτων της Ινδίας (India ITME 2022).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:

KINA: Υβριδικό Σεμινάριο Κέντρου Επιχειρήσεων Μικρού & Μεσαίου Μεγέθους του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πεκίνο, σχετικά με τις Πωλήσεις μέσω Διασυνοριακού Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κίνα / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πεκίνου

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενημερώνει ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων Μικρού & Μεσαίου Μεγέθους της εκεί Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει το εν θέματι σεμινάριο, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «D’ Andrea & Partners». Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί σε πρακτικές οδηγίες περί συμβατικών υποχρεώσεων, διαδικασιών πώλησης μέσω διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου και προστασίας δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Επίσης, στο σεμινάριο θα συμμετάσχει εκπρόσωπος της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου «Alibaba.com», ο οποίος θα αναφερθεί στο πώς η επιχείρηση μπορεί να στηρίξει τις εξαγωγικές προσπάθειες των εταιρειών μικρού και μεσαίου μεγέθους, παρουσιάζοντας συναφή επιτυχημένα παραδείγματα.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι ελεύθερη, απαιτείται όμως προεγγραφή, μέσω της ιστοσελίδας https://www.eusmecentre.org.cn/events/cross-border-e-commerce-the-chinese-market-just-a-click-away.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ: Οδηγός Επιχειρείν για το 2022 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Ντουμπάϊ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Ντουμπάϊ ενημερώνει για τον Επιχειρηματικό Οδηγό 2022 για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

NOTIA KOREA: Προσπάθεια εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων από εταιρεία με έδρα το Hong Kong / Γραφείο Ο,Ε.Υ. Σεούλ

ΘΕΜΑ: Προσπάθεια εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων από εταιρεία με έδρα το Hong Kong

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σεούλ μάς ενημερώνει για την προσπάθεια εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων από εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

 

Συγκεκριμένα αναφέρουν:


"Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας αναφορικά με την εταιρεία Golden Mango International Company, η οποία έχει απευθυνθεί σε τέσσερις ελληνικές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή και εξαγωγή σπιρουλίνας με προφανή σκοπό την εξαπάτησή τους.
Ειδικότερα η εν λόγω εταιρεία, εμφανιζόμενη να έχει έδρα το Hong Kong, εκδηλώνει ενδιαφέρον να εισάγει στην Ν. Κορέα προϊόντα ελληνικών εταιρειών. Ωστόσο προκειμένου να εξάγουν στην Ν. Κορέα τους ζητά να εξασφαλίσουν το πιστοποιητικό KS υποδεικνύοντάς τους μάλιστα ότι μπορούν να το εκδώσουν με αντίτιμο 10.000 ευρώ από εταιρεία που έχει σχέση με την Πολωνία!
Δεδομένου ότι αυτό το πιστοποιητικό απαιτείται αποκλειστικά για τις κορεατικές εταιρείες η εν λόγω απαίτηση είναι παραπλανητική και για το λόγο αυτό αποτρέψαμε τις εταιρείες να προβούν σε οιαδήποτε περαιτέρω επαγγελματική συνεργασία μαζί της.
Σημειώνεται ότι σε μια περίπτωση η ελληνική εταιρεία που δέχθηκε αντίστοιχο αίτημα από την Golden Mango έθεσε υπόψη τους ότι δεν χρειάζεται το εν λόγω πιστοποιητικό, καθώς είχε ειδική ενημέρωση από το Γραφείο μας. Οι επιτήδειοι αποκρίθηκαν ότι βεβαίως δεν χρειάζεται αλλά ισχυριζόμενοι ότι ευρέθησαν ορισμένα φορτία που εισήχθησαν από χώρες της Ευρώπης μολυσμένα, επιθυμούν την έκδοσή του πριν αρχίσουν την επιχειρηματική συνεργασία με την ελληνική επιχείρηση.
Παράλληλα ο ΣΕΒΕ μας ενημέρωσε ότι η εν λόγω εταιρεία επικοινώνησε με ελληνική επιχείρηση που εξάγει βιολογικά τρόφιμα, οίνους, ελαιόλαδο, ελιές και κονσερβοποιημένα ψάρια και λαχανικά με αντίστοιχο αίτημα. Δυστυχώς η ελληνική εταιρεία προέτρεξε και έστειλε και δείγματα, αλλά ευτυχώς απετράπη η ανταπόκρισή της στο βασικό αίτημα να καταβάλει ποσό 9.500 € για έκδοση του επίμαχου πιστοποιητικού ισχύος, όπως τους ενημέρωσαν, 5 ετών.
Τα στοιχεία της εν λόγω εταιρείας είναι:
GOLDEN MANGO (GMNG) INTERNATIONAL CO. LIMITED
Address: Room 606, 6/F, Hollywood Centre, No. 77-91 Queen's Road West, Sheung Wan, Hong Kong
Company number: 1725469, VAT number 1725469, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Website: http://dealsmartsales.com/
Director: Noufal Rizwan Kozhipurath Razack, www.dealsmartsales.com, Tel. +14409412962
Skype: live:.cid.80ab08f7212526f3

Έχοντας κάνει σχετική έρευνα σε εδώ επιμελητήρια δεν εντοπίσαμε στοιχεία για την εν λόγω εταιρεία και τους ενημερώσαμε για την προσπάθεια εξαπάτησης των ελληνικών επιχειρήσεων".

Επιχειρηματική Συνάντηση Ελλάδας - Ιαπωνίας (Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022, 10:00)

Το Υπουργείο Εξωτερικών (Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας) ενημερώνει ότι με την ευκαιρία υποδοχής επιχειρηματικής αποστολής της Ιαπωνικής Επιχειρηματικής Ομοσπονδίας Keidanren, διοργανώνεται Επιχειρηματική Συνάντηση Ελλάδας – Ιαπωνίας. Πρόγραμμα συνάντησης (Agenda)ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ: Κατάργηση φόρου και τελών αδείας κατανάλωσης αλκοόλ στο Dubai για το 2023 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουμπάϊ

Κατάργηση φόρου και τελών αδείας κατανάλωσης αλκοόλ στο Dubai για το 2023

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο Ντουμπάϊ μάς ενημερώνει για τα εξής:


"Η τοπική Κυβέρνηση του Dubai ανακοίνωσε προχθές την κατάργηση του τοπικού φόρου, ύψους
30%, στις πωλήσεις οινοπνευματωδών ποτών, με διάρκεια ισχύος το τρέχον έτος. Επιπλέον, εξήγγειλε ότι η
απαιτούμενη άδεια, ετήσιου κόστους 270 Ντίρχαμ, για την αγορά αλκοόλ θα εκδίδεται πλέον δωρέαν.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Dubai, δικαίωμα για κατανάλωση αλκοόλ έχουν οι μη μουσουλμάνοι,
κάτοικοι και τουρίστες, άνω των 21 ετών, σε ιδιωτικά μέρη ή σε δημόσια αδειοδοτούμενα σημεία (π.χ.
ξενοδοχεία). Επισημαίνεται ότι τα αλκοολούχα ποτά διακινούνται στο Dubai από δύο εταιρείες (MMI και
African & Eastern), οι οποίες ελέγχονται από την ηγεμονική οικογένεια του Εμιράτου.
Η νομοθεσία περί κατανάλωσης αλκοόλ καθορίζεται σε επίπεδο της τοπικής Κυβέρνησης του κάθε
Εμιράτου. Η Sharjah αποτελεί το μοναδικό Εμιράτο στο οποίο απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοολούχων,
ενώ το Abu Dhabi τερμάτισε το σύστημα έκδοσης άδειας για αγορά αλκοόλ το 2020.
Λόγω της μέχρι πρότινος επιβολής φόρου στις αγορές οινοπνευματωδών ποτών στο Dubai, συχνό
φαινόμενο αποτελούσε η μετακίνηση κατοίκων του σε άλλα Εμιράτα για αφορολόγητες αγορές αλκοολούχων
ποτών.
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ανακοινώσεις εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο προσπαθειών
«δυτικοποίησης» του εξωστρεφούς Εμιράτου, στοχεύοντας στην τόνωση των τουριστικών ροών, οι οποίες
παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας του"

ΛΙΒΑΝΟΣ: Οδηγός Επιχειρείν για το 2022 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Βηρυτό

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βηρυτό μάς ενημερώνει για τον Ετήσιο Οδηγό Επιχειρείν στον Λίβανο για το 2022.

ΙΣΡΑΗΛ: Κατάργηση εισαγωγικών δασμών για ιχθυηρά / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Τελ Αβίβ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ ενημερώνει ότι ο Ι/Υπουργός Οικονομικών Avigdor Liberman υπέγραψε στις 19.9 απόφαση κατάργησης των εισαγωγικών δασμών για φρέσκα, κατεψυγμένα και επεξεργασμένα ιχθυηρά. Η απόφαση είναι άμεσης ισχύος για ορισμένες κατηγορίες ιχθυηρών, ενώ για άλλες θα ισχύσει σταδιακά.