Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Σόφια μάς κοινοποιεί την Ετήσια Έκθεση 2021 για την Οικονομία της Βουλγαρίας και για τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις με την Ελλάδα.