Σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκυο, Γραφείο ΟΕΥ, , η ιαπωνική εταιρεία Kafeine G.K. θα εγκαινιάσει στις 2 Οκτωβρίου την ψηφιακή πλατφόρμα με την ονομασία VinoSource.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα απευθύνεται στους Ιάπωνες εισαγωγείς. Θα τους επιτρέπει να εντοπίζουν κρασιά που δεν εισάγονται στην Ιαπωνία και τα οποία ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες τους, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεκαπέντε κριτηρίων αναζήτησης. 

Οι εξαγωγείς οίνων μπορούν επίσης να συνδεθούν δωρεάν, εάν επιθυμούν να καταχωρίσουν τα κρασία τους στο VinoSource. Να σημειωθεί ότι, για να είναι επιλέξιμοι οι οίνοι αυτοί δεν πρέπει να εισάγονται στην Ιαπωνία.

Επισυνάπτεται μια σύντομη παρουσίαση του VinoSource.