Συμβουλές

Ελλάδα - Γαλλία: Διμερές εμπόριο κατά το πρώτο τρίμηνο 2020

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Παρίσι μάς ενημερώνει ότι το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Γαλλίας κατέγραψε αύξηση της τάξης του 5,8% κατά το α΄ τρίμηνο του 2020, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία Covid-19.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση νέου δασμολογίου του Ηνωμένου Βασιλείου / πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στο Λονδίνο

Ανακοίνωση νέου δασμολογίου του Ηνωμένου Βασιλείου - 

Επιπτώσεις στις ελληνικές εξαγωγές σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Η.Β.

 

Η βρετανική Κυβέρνηση ανακοίνωσε το νέο δασμολόγιο του Η.Β., το οποίο στηρίζεται στην αρχή της ρήτρας του Μάλλον Ευνοουμένου Κράτους και θα αντικαταστήσει το Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε.από την 1η Ιανουαρίου 2021.  Εκτιμάται ότι με την έναρξη ισχύος του Παγκόσμιου Δασμολογίου του Η.Β. (UK Global Tariff -UKGT),το 60% των εισαγωγών της χώρας θα είναι αδασμολόγητο, είτε σε όρους ΠΟΕ, είτε μέσω υπαρχουσών συμφωνιών προτιμησιακής πρόσβασης στη βρετανική αγορά.

Δεν θα εφαρμοσθεί στα εμπορεύματα τα οποία προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες, για τις οποίες ισχύουν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις του Συστήματος των Γενικευμένων Προτιμήσεων (Generalised System of Preferences). Επίσης δεν θα εφαρμοσθεί στα εμπορεύματα που προέρχονται από χώρες με τις οποίες το Η.Β. έχει συνάψει ή θα συνάψει Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ),περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζονται οι συμφωνημένοι δασμοί μεταξύ των μερών.

Για να διαβάσετε περισσότερα, παρακαλούμε πατήστε εδώ

Βουλγαρία: Προκήρυξη Διαγωνισμών / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στη Σόφια

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Σόφια μάς ενημερώνει για την προκήρυξη κρατικών διαγωνισμών, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά εδώ.

Σημειώνεται, ότι σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αρμόδιος φορέας για τον διαγωνισμό και η επικοινωνίας θα γίνεται απευθείας μαζί τους. 

Γαλλική Αγορά Ελαιολάδου - Έρευνα από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων

Παρατίθεται επικαιροποιημένη έρευνα αγοράς που εκπόνησε το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Παρίσι για τη γαλλική αγορά ελαιολάδου.

Η έρευνα περιλαμβάνει στοιχεία για την εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου, την κατανάλωση, τις εισαγωγές που πραγματοποιεί η χώρα (ανταγωνισμός), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής και τις ενδεικτικές τιμές πώλησης του ελαιολάδου στα γαλλικά σούπερ μάρκετ.

Για να διαβάσετε την το κείμενο της έρευνας αγοράς παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στο Παρίσι

          Πύλη Agora του ΥΠΕΞ

 

 

 

Απόπειρες εξαπάτησης Ελλήνων ιδιωτών και επιχειρηματιών από πρόσωπα με φερόμενη έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο

Για απόπειρες εξαπάτησης Ελλήνων ιδιωτών και επιχειρηματιών μάς ενημερώνει το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο. 

Όπως αναφέρεται:" Με αυξανόμενη συχνότητα περιέρχονται σε γνώση του Γραφείου μας περιπτώσεις απόπειρας
εξαπάτησης πολιτών και επιχειρήσεων από πρόσωπα με φερόμενη έδρα το Ηνωμένο
Βασίλειο. Οι περιπτώσεις οι οποίες πρόσφατα μας γνωστοποιήθηκαν μπορούν να ενταχθούν
στις παρακάτω γενικές κατηγορίες:

1. Κατάχρηση ή χρήση παρεμφερούς επωνυμίας με αυτήν κάποιας νόμιμα λειτουργούσας
επιχείρησης

2. Προσέγγιση στο πλαίσιο εμπορικής έκθεσης

 

3. Επενδυτικές προτάσεις υψηλού κινδύνου"

Για να διαβάσετε αναλυτικά το κείμενο και να γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά πιθανών περιπτώσεων απάτης και πώς πρέπει να κινηθείτε σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

Διοργάνωση ψηφιακής εκδήλωσης-δράσης επιχειρηματικής δικτύωσης ελληνικών και γερμανικών εταιρειών, 2-5 Ιουνίου 2020

           Διοργάνωση ψηφιακής εκδήλωσης-δράσης επιχειρηματικής δικτύωσης ελληνικών και γερμανικών εταιρειών, 2-5 Ιουνίου 2020

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βερολίνο σε συνεργασία με το Ελληνο-Γερμανικό  Επιμελητήριο διοργανώνουν ψηφιακή εκδήλωση - δράση Επιχειρηματικής Δικτύωσης Ελληνικών και Γερμανικών Εταριρειών από 2 έως 5 Ιουνίου 2020.

Για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης και για τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων υπαλλήλων, μπορείτε να πατήσετε εδώ.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στο Βερολίνο

          Ελληνο - Γερμανικό Επιμελητήριο 

Η Αγορά Οίνου στη Γερμανία - Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Ντύσελντορφ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ της Γερμανίας μάς ενημερώνει για την αγορά Οίνου στη Γερμανία.

Στο κείμενο συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για την καταναλωτική συμπεριφορά των Γερμανών, για την εγχώρια παραγωγή οίνου καθώς επίσης και για τις χώρες που κυρίως εξάγουν οίνο στη Γερμανία. Τέλος εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα για την αποτελεμσατική δειίσδυση του ελληνικού οίνου στη γερμανική αγορα.

Για να διαβάσετε αναλυτικά το κείμενο, μπορείτε να πατήσετε εδώ

 

Σουηδία: Διεθνείς Διαγωνισμοί (Πλαίσιο, Αρμόδιες Αρχές, Διαγωνισμοί), δυνατότητες συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων

 

Για τους Διεθνείς Διαγωνισμούς στη Σουηδία (Πλαίσιο, Αρμόδιες Αρχές, Διαγωνισμοί) και για τις δυνατότητες συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων μάς ενημερώνει το Γραφείο Οικονομιών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Στοκχόλμη:

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Όπως είναι γνωστό και σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να είναι νομικά κατοχυρωμένες, να ευνοούν τον ανταγωνισμό στην (ενιαία) αγορά, να προωθούν καινοτόμες λύσεις και να λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει επίσης να συμβάλουν στην ενδυνάμωση της εσωτερικής αγοράς καθώς και στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άνοιγμα αγορών από δημόσιες αρχές και δημόσιους φορείς στον ανταγωνισμό μπορεί να σημαίνει καλύτερες προσφορές για τον δημόσιο τομέα και αποτελεσματικότερη χρήση των δημόσιων πόρων.
Αναλυτική πληροφόρηση για το πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων στη Σουηδία, μπορεί να
αναζητηθεί στον παρακάτω ιστότοπο της Σ/Κυβέρνησης :
https://www.government.se/government-policy/central-government-adminstration/public-procurement---how-it-works-in-sweden/

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των προσπαθειών ανάπτυξης των δημοσίων συμβάσεων, η Κυβέρνηση έχει εκπονήσει μια εθνική στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις. Περιέχει συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι αναθέτουσες αρχές και μονάδες μπορούν να αναπτύξουν τη στρατηγική τους εργασία για δημόσιες αγορές. Αναλυτικές πληροφορίες για την εθνική στρατηγική προμηθειών, μπορούν να ανευρεθούν στην αγγλική γλώσσα, στον ιστότοπο :

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/english/procurement/national_public_procurement_strategy_english_web.pdf

2. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι αρμόδιες αρχές στη Σουηδία για τους διεθνείς διαγωνισμούς/συμβάσεις είναι δύο, η
Εθνική Υπηρεσία Δημοσίων Συμβάσεων / The National Agency for Public Procurement
και η Σουηδική Υπηρεσία Ανταγωνισμού/Swedish Competition Authority.


Αναλυτικότερα : (για τη συνέχεια παρακαλούμε πατήστε εδώ)

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στη Στοκχόλμη

          Πύλη Agora ΥΠΕΞ

"Σουηδική Αγορά Μπίρας" - Κλαδική Μελέτη του Γραφείου Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στη Στοκχόλμη

 

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Στοκχόλμη μάς ενημερώνει για κλαδική μελέτη με θέμα τη "Σουηδική Αγορά Μπίρας".

Για να διαβάσετε αναλυτικά την παραπάνω κλαδική μελέτη η οποία περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται να διεισδύσουν στη συγκεκριμένη αγορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Η γερμανική οικονομία και οι ελληνογερμανικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις στο 2019

Η γερμανική οικονομία και οι ελληνογερμανικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις στο 2019

Με συνοπτική έκθεση μάς ενημερώνει το Γραφείο ΟΙκονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο με θέμα τη γερμανική οικονομία καθώς επίσης και τις ελληνογερμανικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του 2019.

Για να διαβάστε το πλήρες κείμενο, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ: Ετήσια Έκθεση για την οικονομία της Κροατίας και τις Διμερείς Σχέσεις με την Ελλάδα

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας σο Ζάγκρεμπ μάς αποστέλλει την Ετήσια έκθεση για την οικονομία της Κροατίας και τις εμπορικές συναλλαγές Κροατίας - Ελλάδας.

Για να διαβάσετε τις σχετικές πληροφορίες και να πληροφορηθείτε για τις δυνατότητες που έχουν τα ελληνικά προϊόντα να εισέλθουν στην αγορά της Κροατίας, παρακαλούμε πατήστε εδώ